És a DNA-t ki ellenőrzi, az esetleges túlkapásait ki fékezi meg?!


garbovan
Az őszinte, széles mosoly is hozzátartozik a prezentáció sikeréhez… (Jobbról Ion Novăvescu. Fotók: NTT Data)

Az elmúlt időszakban több ízben markáns és helyénvaló megjegyzéseket, kommentárokat tett az igazságügyi rendszer működésével kapcsolatos rendellenességekről, a vezető politikusoktól, mi több, az igazságszolgáltatás és korrupcióellenes harc markáns személyiségei által kifejtett véleményekkel ellentétes álláspontokat fogalmazott meg. Kritikus szemléletet képvisel valamennyi igazságszolgáltatási intézmény működésével kapcsolatban. A Bírók Országos Szövetségének elnöke, Kolozsváron él és a Ion Novăcescu újságíró által működtetett Kulturális Söröző elnevezésű közéleti fórum keretében tartott nemrég előadást az NTT Data Konstanca utcai székhelyén. Dana Gârbovan mondanivalójára, véleményére sokan kíváncsiak voltak: megtelt az előadóterem, mondanivalóját több százan követték élőben az internetes közvetítés segítségével. Nem véletlenül: jóhiszemű, jóérzésű, építő jellegű észrevételei, kritikái több mindenkinek eligazítást nyújtottak, támpontot biztosítottak a kormány által elfogadott híres-hírhedt 13-as számú sürgősségi rendelet zavaros időszakában. S most is kiváló dolgokra világított rá.

A fiatal és talpraesett bírónő szerint az elmúlt években Romániában többen megfeledkeztek arról, hogy nem csupán a polgároknak, hanem az intézményeknek és azok vezetőinek is be kell tartaniuk a törvényeket. Ebből fakadóan a társadalom különböző szintjein rendellenességek, zavarok következtek be, nőtt politikusoknak és köztisztviselőknek a szolgálati tevékenységgel kapcsolatos bűncselekményeinek száma, a lakosság pedig egyre frusztráltabbá és természetesen bizalmatlanabbá vált. A 2008-tól mostanáig a Táblabíróságon tevékenykedő bíró azt tapasztalta, az igazságszolgáltatás és annak működése folyamatosan a közbeszéd középpontjában áll, mindenki hozzászól ehhez a kérdéskörhöz,

hirtelen megnőtt a jog szakos hallgatók száma

– jegyezte meg ironikusan a bíró, aki szerint az elmúlt időszakban a DNA került a figyelem középpontjába.

A korrupcióellenes harc két táborba osztotta az embereket: egyrészt vannak azok, akik harcolnak a társadalom minden rétegét átható csapás ellen, másrészt pedig a bizonyos ügyekben érintettek. Sajnos a felhevült kedélyállapot miatt mintha már nem lenne racionális diskurzus ebben a témában, nem mérlegeljük az érveket és ellenőrizzük a kapott információkat, egyszerűen elhisszük, amit valaki, valahol mond. Johannis elnök úr azt mondta: nem érdekelnek az elítéltek véleményei. Ez nem egy helyes hozzáállás, hisz nekik is joguk van a véleményhez

– mondta a Bírók Országos Szövetségének elnöke.

garbovan1
Megtelt a terem…

A hölgy, aki állítólag elutasította, hogy a Grindeanu-kormány igazságügy minisztere legyen, azt mondta: mindenki pártfogásába vette az igazságszolgáltatást: politikusok, közéleti személyiségek, újságírók nyilatkoztak, írtak arról, milyen nagy szükség van a pártatlan bírókra és ügyészekre, az utcára vonulók is azt állították, meg kell védeni a jogállamot.

Volt pillanat, amikor azt mondtam: ne védjetek, inkább hagyjátok, hogy végezzük a dolgunkat. Ne feledjük, honnan indult a romániai igazságszolgáltatási rendszer. Elsősorban a korrupcióellenes harcra összpontosítunk, de megfeledkezünk egy másik kulcsfontosságú dologról: a tisztességes kormányzásról. Nem csupán az igazságszolgáltatás feladata harcolni a korrupcióval – mondta, utalva arra, hogy akár a közoktatási intézmények vagy a különböző alapítványok is szerepet vállalhatnának annak érdekében, hogy a hivatalba kerülő vezetők tisztességesen és becsületesen végezzék a munkájukat. Kérdés, ugyanakkor, hogy a korrupcióellenes harc nevében milyen mértékben tehetünk zárójelbe különböző szabadságjogokat. Hatalmasat léptünk előre azáltal, hogy jelenleg senki sem lehet biztos abban, hogy tetteiért nem vonják felelősségre

– jelentette ki Dana Gârbovan.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet az ártatlanság vélelmére.

A „bilincsek tánca” eme elv sárba tiprását jelentette. Ezzel kapcsolatban sem mertek sokan véleményt nyilvánítani, nehogy valamelyik táborba tartozónak véljék. Utópia azt hinni, hogy valamely személy vagy intézmény nem tévedhet. Nem világítottak át bizonyos intézményeket, s ennek mai napik kiható következményei vannak. Jó néhány évvel ezelőtt bevezették a különböző igazságszolgáltatási szervek és a titkosszolgálatok közötti közös csapatokat annak érdekében, hogy bizonyos intézményeket „megerősítsenek”. Ezt nem így kell tenni. Bár több kísérletet tettünk arra vonatkozóan, az ügynökök hogyan és mikor befolyásolhatták az igazságszolgáltatási folyamatot, de nem sikerült következtetésre jutnunk. Érdekes megjegyezni, hogy a nemzetbiztonság veszélyeztetettségére hivatkozva átlagban évi 2 ezer lehallgatási engedélyt bocsátottak ki, s csupán egy kérést utasítottak vissza. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy az illetékesek nem ellenőrzik a kérvények megalapozottságát és jogosságát

– jelentette ki, feltéve a félig-meddig retorikus kérdést: vajon a munkahelyi visszaélésnek a büntető törvénykönyvből történő törlése veszélyezteti a korrupcióellenes harcot?

garbovan3
Értelmes, lényegretörő hozzászólások és kérdések emelték a színvonalat

Az ördög ügyvédjét is játszó bíró szerint a Korrupcióellenes Ügyészségnek (DNA) a tettesek munkahelyi visszaélései miatt az államnak okozott anyagi kárra vonatkozóan eltérő adatok állnak rendelkezésre.

Tudni szeretnénk, pontosan mekkora az eme bűncselekmények elkövetői által okozott kár. Sajnos nincsenek egyértelmű adatok. Amennyiben a kormány átültette volna a sürgősségi kormányrendeletbe az Alkotmánybíróság által a büntető törvénykönyv és büntető perrendtartás módosítására vonatkozó határozatait, akkor a munkahelyi visszaélés csupán részben lett volna büntetendő. Sajnos a rendeletet konzultáció nélkül hozták meg, amely mélységes bizalmatlanságot eredményezett a lakosság körében. Ráadásul a dokumentum nem csupán a kért módosításokat foglalta magába – mondta a Bírók Országos Szövetségének elnöke, de emlékeztetett, hogy a Cioloş-kormány is tett hasonlót, azaz az Alkotmánybíróság által kért módosítások mellé még hozzátettek bizonyos rendelkezéseket. Szerinte a tömegek nem csupán a sürgősségi kormányrendelet elfogadása miatt vonultak utcára, hanem ezt a reakciót a 27 év alatt felgyűlt elégedetlenség, frusztráció és bizalmatlanság okozta.

 

Titkosszolgálati ügynökök a bírók, ügyészek között?

Arra voltam kíváncsi, mi a helyzet az igazságszolgáltatás különböző ágazataiba „beszivárgott” titkosszolgálati ügynökökkel.

A 2004-ben elfogadott törvény értelmében a bíróknak, ügyészeknek és a kiegészítő személyzetnek minden évben saját felelősségre közjegyzői nyilatkozatot kell leadniuk arra vonatkozóan, hogy semmilyen formában nem működnek együtt a titkosszolgálattal. Miért volt szükség ennek bevezetésére, ha nem volt semmilyen reális veszély, hogy ez valóság legyen? A saját felelősségre írt nyilatkozatokat a Legfelsőbb Védelmi Tanács, azaz a CSAT ellenőrzi. Azt kértük az intézménytől, ellenőrizzék ezeket. Közölték, nincsenek ilyen esetek. Ezt követően utána jártunk annak, hogyan végezték az ellenőrzést. Közölték velünk, hogy tulajdonképpen a CSAT nem tud ilyen ellenőrzéseket végezni, a humán erőforrások szempontjából nincs meg rá a kapacitása. Nem is meglepő, mert egy adminisztratív intézményről van szó. A második megjegyzés: egyetlen titkosszolgálat sem fedi fel ügynökeit

– jegyezte meg Gârbovan.

garbovan4
Élénk figyelem, élő közvetítés…

Ugyanakkor furcsának és szokatlannak ítélte azt, hogy a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tevékenységét felügyelő parlamenti bizottság elnöke nemrég azt mondta: az intézmény vezetői által a testület előtt tett kijelentéseit és nyilatkozatait nem tudják ellenőrizni, mert nincs hogyan.

Elhiszik nekik, amit mondanak, s ennyi. Ha ugyanígy tesz a Legfelsőbb Védelmi Tanács is a bírók és ügyészek által az esetleges titkosszolgálati tevékenységgel kapcsolatban, akkor két lehetőség kínálkozik: módosítjuk a törvényt és egy korrekt ellenőrzési mechanizmust vezetünk be vagy lemondunk a közjegyzői nyilatkozatokkal kapcsolatot képmutatásról

– jelentette ki.

Ilyen kontextusban az utóbbi téma kapcsán talán két másik lehetőség is kínálkozik, vélem: egy Snowden-szerű belső ember, aki sorozatos törvénytelenségek miatti felháborodásában a közvélemény tudomására hozza az igazságot, vagy egy Anonymous-szerű számítógépes szakember (hekker), aki feltör egy adatbázist és nyilvánosságra hozza a jegyzéket.

Gârbovan olyasmit is mondott, amely szintén sok visszhangra talált a közvéleményben: úgy véli, a munkahelyi visszaéléshez szinte bármi besorolható… A beszélgetés során ugyanakkor áttételesen felvetette: vajon ki ellenőrzi a DNA működését, ki és mikor fékezheti meg az esetleges túlkapásokat, rendellenességeket? Ezek a vonatkozások a magyarság vonatkozásában is igen aktuálisnak bizonyulnának…

********************************************************************

Az anyag szerkesztett, rövidített változata a Szabadságban jelent meg.

********************************************************************

Tippek, trükkök a Kolozsvári Rehabilitációs kórházhoz


irat2
Érdemes kitartóan, következetesen végezni a kezelést…

Múlt kedden véget ért a tíznapos fizioterápiás kezelés: csodával határos módon a nyolcadik naptól már nem fáj a leszakadt meniszkuszom. Az utolsó napon mindenkinek megköszöntem a segítséget. Virágot is akartam vinni a hölgyeknek, de tudod, hogy van: nem ma, mert nem az utolsó nap. Akkor meg nem, mert más csomag is van nálam. Később se, mert… S sajnos elmaradt.

A legfontosabb tipp és tanács: lelki erő, kitartást és rengeteg türelem.

Mihelyt a szakorvos felírta, milyen kezeléseket kell elvégezned, menj le a földszintre, beszélj a kapussal. Ő mindent tud – természetesen. De elmondom én is: előbb a földszinten, a kapusszobával szemben levő ajtón kell bemenned, ott balra lesz egy kis szobácska, fülke típusú ajtócska-ablakocska nyílik. Itt ellenőrzik az egészségügyi kártyád érvényességét, magyarul ez „validare”. Innen L vagy U betű formájában folytatódik az életed.

Tanácsaim:

  1. Ha azt írja a papírodon TENS, akkor az egészségügyi kártyád érvényességi „vizsgálata” után azonnal menj a 21F teremhez. Itt a legnagyobb a sor. Menj be, kérj számot. Nekem piros színű kellett, ez fogy el a leghamarabb. Azt tanácsolom, menj 11-12 óra tájt, ekkor vannak a legkevesebben. Ne pánikolj, ha TENS-nél nem kapsz már számot. Menj, végezd el a többi kezelést, s ezt hagyd a legvégére. Rendszerint 13 óra tájt nincs senki. ÜGYELJ! 10-10:30 között szünet van mindenhol!
  2. A legkevesebbet LASER (lézeres kezelés) szobánál (10E) kell várni. Itt egy kezelés két percet tart. A hölgy kedves, érdemes elbeszélgetni vele, a szoba viszont olyan, mint ez börtön cellája.
  3. Közepes futamidő a DIAPULSE. Itt egy kezelés 10 perc, a páciensek cseréje egy perc. Itt (eltérően TENS-től, ahol adnak számot) meg kell kérdezni, ki az utolsó. Amennyiben hárman vannak előtted, az 35 perc várakozás. Egyszer megjártam: a szoba elé mentem, nem volt senki. Azt hittem, nem látok jól. Már volt bent valaki. Sebaj, gondoltam, az maximum 10 perc. Megjelent egy fehér köpenyes nő, a kórház alkalmazottja. Bement. Aztán egy idős nő tolószékben. Előnye van. Később egy nemrég műtött fiú, előre engedtem. A maximum 10 percből 3 perc alatt azonnal 40 lett.
  4. A kinetoterápiánál plusz motiváció Andrea. Szép, bár nagyon elégedetlen testrészének bizonyos részével. Teljesen más az értékrendünk, az életstílusunk, életfelfogásunk, életvitelünk, a gondolkozásunk, de jól egyeztünk. Itt rendszerint nem kell az ajtó előtt állni. Andrea ügyesen beosztja, ki, mivel kezdjen.

A legfontosabb tanács: kérj betegszabadságot, s ne menj hamarabb, mint 10 óra. A legjobb, ha a déli harangszókor lépsz be az ajtón. A legtöbbet 4 órát töltöttem (ajtón be, ajtón ki), a legkevesebbet 2 órát és 40 percet.

Egy nyári nap a create.act.enjoy színtársulattól


kicsi
Köszönöm!

Holnap még tart a fizioterápia, de nem csak abból áll az élet – bár napi 3-3,5 óra igen: délelőttől kora délutánig. Az elektromágneses tértől és elektromos áramtól sugárzom, de csak részben a boldogságtól: lényegesen enyhült a fájdalmam.

De attól is, hogy pénteken ismét részt vehettem a create.act.enjoy alternatív színtársulat I zi de vară című előadásán. S ráadásul egy teljesen új helyen, ahol valamikor a Stuf működött, most pedig a ScoutHouse biztosít teret az ilyen és más jellegű színházi, kreatív, de közösségépítő és közösségszolgáló (például cserkészek) tevékenységeknek.

Nyár, szerelem, váratlan fordulatok. Sławomir Mrožek Egy nyári nap című darabját három fiatal adta elő: két fiú és egy lány. Kelet-európai történet, így még az öngyilkosság pillanatában is előtérbe kerül a szereplők társadalmi háttere. Érdekes, egyikük a sikertelenség, a másik pedig a túlzott siker miatt akar véget vetni életének. Fura pillanatban találkozik a dugába dőlt terv és a totális siker. S itt nem az öngyilkossági kísérletre, hanem az élettörténetre gondolok. Mégis, ki akar öngyilkos lenni az örökké tartó, minden alkalommal bekövetkező siker miatt?

Nem árulok el többet, szemeld ki a következő alkalmat, s nézd meg, éld át!

Fizioterápia és alternatív színházi előadás


20170215_235532
Pajkos kis történet… 🙂

Kedden, a peches napomon (nem, ez korántsem úgy indul, hogy ma kedd van, rossz napom lesz. Este vagy lefekvés előtt döbbenek csupán rá, miért ment minden annyira balul…) csak a create.act.enjoy társulat alternatív színházi előadása dobott fel.

Velük a Kolozsvári Rehabilitációs Kórház falain találkoztam ismét (korábban voltam néhány darabon) – a fizioterápia elkezdése után. Évek óta gyakorlatba ültetik a művészet-terápia elméletét: bohócoknak öltözve, rövid, játékos előadásokat tartva varázsolnak mosolyt az egészségügyi intézménybe utalt vagy ott éppen kezelésüket végző elkeseredetteknek. Ez pedig dicséretes.

Hiányozni kezdtek az alternatív színházi előadások – itt volt az alkalom szomjat oltani és hálás lenni azért, amit az általam csak áttételesen ismert betegekért tettek. Elmentem tehát az Every day is a Bridget day című előadásra. Voltam már lakásszínházban (Koós Ferenc kolozsvári vállalkozónak, mecénásnak és kultúrembernek köszönhetően), s még néhány érdekes előadáson, de egy kis kávézóban nem emlékszem, hogy végig követtem volna egy színházi darabot.

Meggyőző volt a szerelmi bánatban szenvedő nőt alakító fiatal színésznő, Raluca Lupan. Jól ötvözte a barát/szerető/főnök elvesztése miatti bánatot a humoros, mi több, komikus jelenetekkel. Ugyanakkor messzemenően bevonta a publikumot a „játékba”, így minden még élvezetesebb volt. Igen, valóban, a férfiak attól tartanak, csapdába csalják őket. Hogy mivel? Kiderül a következő “Bridget” előadáson… Kövesd a színjátszó csapat FB-oldalát.

A következő előadás más jellegű. Lehet, érdekel. Pénteken este kerül rá sor…

Meniszkusz-szakadás. Első felvonás, második rész: emberek, sorsok, tömegsírok


kicsi
Helyt állt, talpra esett, sikerült lehetetlen…

(Az első rész itt olvasható)

Mégsem a Bibitől születésnapomra kapott könyvet kellene olvasnom, miközben az elektromágneses kezelésre vagy a 60 milliamperes erősségű áramkezelésre járok a meniszkusz-szakadásom miatt. A fizioterápia négy állomása (az iménti kettő, továbbá a lézer és a kinetoterápia) között a Carla de Ponte által írt könyvet olvasni korántsem felüdülés. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék ( International Crime Tribunal for the former Yugoslavia – ICTY) és a Ruandai Nemzetközi Törvényszék vezetője a délszláv államokban és az afrikai országban dúlt háború kulisszatitkaiba, illetve a háborús bűnösök elfogatásának körülményeire világít rá. Ugyanakkor bő lére vannak eresztve a hátborzongató és gyomorforgató részletek: tömegsírok kiásása, a lemészárolt és bomlásnak indult holttestek azonosítása, a politikai, titkosszolgálati vezetők cinikus és képmutató hozzáállása.

A könyvnek viszont – fura módon – bizonyos szinte enyhítő-gyógyító hatása van: tompítja a közvetlen környezetemben felbukkanó klinikai esetek hatását. Mégis hogyan? A könyvben leírtaknál durvább dolog elképzelhetetlen. S éppen ilyenkor jelenik meg a karját levegőben tartó fiatalember. De hát –mégis – ilyen érveléssel hogyan nyugtathatnám őt? Legfeljebb magamat.

kicsi
Város a városban (Fotó: Ziar de Cluj)

Mindenki rendesen végzi a dolgát. Vajon mert tudják, újságíró vagyok? Nem kellett volna elárulnom. Vagy mert főnökük, Irsay László a kezelőorvosom? Bizonyára nem egyedül vagyok ezzel. Szerintem ezek az emberek egyszerűen ilyen segítőkészek, türelmesek, jó szakemberek. Mert mindkettőre tonnával van szükség.

Hannoverből sajátos kinézetű és funkcionalitású „egérpadot” vittem néhányuknak ajándékba – értékelték. Mennyire robotszerűen kell dolgozniuk. A lézerkezelést végző hölgy kórterme olyan, mint egy börtöncella:  méregzöld falak, két ablak a mennyezethez közel. Ő mosolyog, bár… Nem írhatom le. Együtt örvendünk a minap az ablaküvegeken át sütő gyönyörű napnak.

Diapulzus gép csak egy van. Itt, de főleg az áramkezelésénél kell a legtöbbet várni. A páciensek 95 százaléka idős személy. A fiatalok súlyos baleseteket szenvedtek – kontextualizálva: én vagyok talán a legkönnyebb eset. Meniszkusz szakadás. Hawaii, napfény, vonzó nők fürdőruhában.

Egy régi barátommal, akivel sajnos már nem tartjuk a kapcsolatot (családos lett, nincs ideje), jelenlegi ismerősömmel váratlanul találkoztam. Lesütött szemmel jött ki az áramkezelésről. Utána eredtem. Meglepődésemben a nevét is elfelejtettem. Sokkal súlyosabb helyzetben van, mint én. De ez mégis, hogyan boldogíthat?

A többiről később…

Meniszkusz-szakadás. Első felvonás, első rész: fizioterápia és 10 nap betegszabadság


kicsi
Elképesztő hely a Kolozsvári Rehabilitációs Kórház. Város a városban: van kápolna, menza, könyvtár (beszélgettem a könyvtáros nővel, szerencsére vittem magammal kötetet, így nem kellett innen kölcsönöznöm, nagyon barátságos és segítőkész volt), kis játszótér/gyerekmegőrző. Négy helyre kell mennem: kinetoterápia, diapulse, amelynek még nem fejtettem meg teljesen a rejtélyét, lézerkezelés és TENS. Mindenre rákérdeztem, érdeklődtem, próbáltam rájönni, mi, mire való, mi a célja, mi az eljárás lényege stb. Bár a személyzet barátságos és segítőkész volt, kellett fél óra, amíg felmértem a terepet, s taktikai tervet készítettem, számot vettem. Már a legelejétől magával ragadott az örvény: papírok, pecsétek, aláírások, kórtermek, egészségügyi kártya érvényesítése. Összesen 4,5 órát töltöttem szerdán a fizioterápián…

Amint azt korábban írtam, sajnos még a december elején a bal térdemben jelentkezett, s újévkor csúcsosodott fájdalom következtében elmentem egy ortopéd-traumatológus szakorvoshoz, aki előbb tíz nap kezelést (Sindolor kenőcs és Celebrex fájdalomcsillapító és gyulladás-csökkentő) írt fel. Amikor a kezelés lejárta után visszatértem hozzá, s továbbra is  fájt, mágneses rezonancia vizsgálat elvégzését javasolta. Lévén, hogy legkorábban júniusra ütemeztek be, kifizettem a 250 lejt, a így még aznap elvégezték. Úgy a technikus, mint a digitális felvételeket értelmező szakorvos egybehangzó véleménye az volt: a bal térdemben meniszkusz szakadás következett be.

Lesújtó hír. Semmire sem tudtam visszavezetni: novemberben és decemberben könnyű túrákon voltam (Vigyázó, Hója-erdő), szilveszterkor táncoltam a tiraszpoli szabadtéri bulin.

A felvételeket az ortopéd-traumatológus is megtekintette, s ugyanazt állapította meg. Azt javasolta: előbb fizioterápia, s szükség esetén műtét. Mondtam neki: doktor úr, feleségem nincs, s valószínűleg nem is lesz. Gyermekem nincs, s valószínűleg nem is lesz. Pénzem nincs, s valószínűleg nem is lesz, nem gyűjtöm. Vagyonom nincs, s valószínűleg nem is lesz. Ha nem vagyok egészséges, s a meniszkusz szakadás miatt nem tudok barlangászni, biciklizni, madármegfigyelésre járni, a Gondviselés Segélyszervezet és az Erdély Mentőcsoport humanitárius akcióin részt venni, nehéz terepen geoládázni, 30-50 kilométeres gyalogtúrákon részt venni, lovagolni Lajcsiékkal (részt venni a 2 napig tartó, nomád stílusban megejtett 72 kilométeres lovaglásokon), repülőgépleséseken jelen venni, sízni, sportlövészetre menni, sziklát mászni, társastáncolni, akkor mi értelme van még az életemnek? Aktív vagyok, a szendetáris életvitel depresszióba kergetne. 2001 óta önkéntes véradó vagyok, a lehetőségeim függvényében több vonatkozásban igyekszem segíteni másokon, s szerencsére család hiányában sok esetben időm és energiám is van erre. Ha ezt nem tudom folytatni, mi értelme van az életnek?

Erre adott egy jó választ a rehabilitációs szakorvos adta: ha életed zsákutcába került, nősülj meg. 🙂

Tegnap voltam életemben először fizioterápián – a Kolozsvári Rehabilitációs Kórházban. A 2014-es bicikliverseny előtti kulcscsont-törésem után szerencsére erre nem volt szükség. Nem szeretnék a részletekbe bocsátkozni, de szokatlan élményben volt részem. Előjáróban: elsősorban lelki erőre és rengeteg türelemre van szüksége annak, aki fizioterápiára vállalkozik…

Horváth Anna csak csütörtökön dönt. Védőügyvédet váltott. Ha lemond, ki kerül a helyébe?


kolozsvari-varoshaza
Helyt kell állni a legzavarosabb időkben is (Fotó: http://www.primariaclujnapoca.ro)

A sajtó számára nem feltétlenül jó hír, hogy ezután nem Gáspár Szilágyi János képviseli Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármesterének ügyét. A magyar ügyvéd mindig készségesen válaszolt a Szabadság kérdéseire, tájékoztatta lapunkat a per fejleményeiről, a tárgyalások kimeneteléről. Tudomásom szerint egy ideje a híres Gheorghiţă Mateuţ igyekszik mederbe terelni a dolgokat, s eligazodni az iratcsomón. Minden bizonnyal nem esik nehezére, hisz eddig rengeteg politikus, üzletembert képviselt már a korrupcióellenes ügyészek előtt.

Az emlékeztetőm szerint a DNA ügyészeinek ma kellett volna eldönteniük: újabb 60 nappal kérik a hatósági felügyelet meghosszabbítását, vagy sem.

Forrásaim szerint, amennyiben a szabadságjogokat felügyelő bíró jóváhagyja az ügyészek kérését, Horváth Anna benyújtja lemondását. Tudomásom szerint Emil Boc  továbbra is kitart amellett, hogy az egyik alpolgármesteri tisztséget valamelyik RMDSZ-es városi tanácsos töltse be. Nem másért, de ez kedves belföldi, de főleg külföldi közmegítélésének, nő a presztízsindexe. A kolozsvári magyarságnak pedig feltétlenül szüksége van egy ilyen beosztású köztisztviselőre, aki megadja a hangot, képviseli érdekeinket, ügyeinket.

horvath-anna-nyilatkozik
Hátha marad… (© Rohonyi D. Iván/Szabadság. Minden jog fenntartva. A fénykép a szerkesztőség beleegyezése nélkül semmilyen formában nem használható!

Nos, de amennyiben lemond Horváth Anna, ki az, aki a helyébe kerül? A politikai és városi tanácsosi tevékenység velejárója, hogy adott pillanatban felelősséget kell vállalni, helyt kell állni a legnehezebb helyzetben is a barikádon. Egyszer az alakulat tesz valamit a személyért, aztán pedig fordítva.

Úgy vélem, amennyiben Horváth Anna lemond (remélem, erre nem kerül sor), a legalkalmasabb Oláh Emese (jogász, van önkormányzati tapasztalata) lenne. Gergely Balázsnak ugyan az első mandátumnál tart, de ő is gondmentesen megbirkózna a feladattal. Már több helyről hallottam Hegedűs Csilla nevét. Vajon személyisége, stílusa, viselkedése és modora alkalmassá teszi egy ilyen összetett, lavírozós, kivárós és sok diplomáciát igénylő tisztség betöltésére?

kicsi
Oláh Emese vagy Gergely Balázs? (Fotó: Transindex)

VIDEÓ- és FOTÓRIPORT – Ilyen volt idén a sztánai farsang (egy része…)


10
A sztánai lovasok, azaz a Kalotaszegi Turul Nomád Hagyományőrző Egyesület tagjai (Fotó: Cosmin Giurgiu – APDT – Ţara Călatei-Kalotaszeg/Facebook)

Valami történt, idén még kevesebben voltak, mint a tavaly. Sokan nehezményezték, hogy szinte ugyanolyan programokra várják a vendégeket, mint 2016-ban, s azelőtt. Mindenképpen újítani kellene… Mondjuk a jelenlegi programok mellett lehet egy kultúrtörténeti, irodalmi, népművészeti, hagyományőrző, tehát közművelődési-oktatási jellegű geoláda-keresés (akár lóháton, anyagi ráfordítással, Lajcsiékkal) Sztána faluban (református és görög katolikus/ortodox templom), a Varjúvárnál, a Szentimrei-villánál, a Csigadombon és a Riszeg-tetőn. Legyen szó természetesen Kós Károlyról, Móricz Zsigmondról, a Kolozsvár-Nagyvárad közötti vasút felépítéséről (az erdélyi vasútépítés hőskoráról), a kiemelkedő munkát végzett mérnökökről.

S miért ne lehetne a fenti tematikával akár pokémon-vadászatot szervezni? Miért nincs például társasjáték-est, jó idő esetén biciklitúra vagy akár kvízverseny?

Amennyiben célirányosan, eme hobbik űzőinek fórumain (Facebook stb.) a szervezők meghirdetik ezeket, minden bizonnyal új, érdeklődő résztvevőkre tennének szert.

A fenti ötleteket hirtelenjében, néhány perc alatt pötyögettem be. Bizonyára, vannak kreatívabbak. Elő velük. Ja, s a szervezők joggal mondhatják: kiváló ötletek, valósítsátok meg… 🙂

Addig is, ilyen volt az idei farsang – egy része. Azaz ennyit, s így láttu(n)k mi… 🙂

Fotóriport itt.

Tüntetés helyett meniszkusz-szakadás miatti begyulladt térd és fájdalom


kicsi
Jó lenne ott lenni…

Legszívesebben én is veletek lennék Kolozsvár főterén: tiltakoznék a kormány ellen, ugyanis – bár visszavonták a sürgősségi kormányrendeletet – nem bízom bennük.

kicsi

Sajnos viszont, hogy még január 16-án meniszkusz szakadást állapítottak meg a bal térdemben, amely ma reggelre ismét bedagadt, s fáj, korántsem lenne ildomos feszíteni a húrt. Szerdán rövid ideig kint voltam a Főtéren közöttetek, de ez ma sajnos nem lehetséges. Természetesen, senki előtt sem kell magyarázkodnom, ennek tudatában vagyok.

Az utcai tüntetések, a külföldi nyomás, de még Dániel pátriárka, a román ortodox egyház fejének sugallatára is a kormány visszavonta a rendeleteket. De ezek után ki bízik még bennük?

Tüntetések, eufória és illúziók


(Fotókollázs: Sorana Borhina/Facebook)

Hihetetlen lendület, derűlátás és eufória tapasztalható a társadalom minden szintjén: a progresszív elit/értelmiség, az idősebb generáció és a fiatalság egyaránt hinni véli a gyökeres változás lehetőségét. Azaz: ha kimegyünk az utcára, lehetőleg minél többen, akkor sikerül olyan mértékű nyomást gyakorolnunk a hatalom gyakorlóira, hogy azok rövid időn belül módosítják álláspontjukat és a jogszabályokat. Szerintem a jelen helyzetben ez illúzió. Ugyanúgy mint az – s itt egyet kell értenem egy barátommal -, hogy az ellenzék soraiból érkező tömeges lemondásra történő felhívás reálisalternatíva. Sebaj, jönnek a választási listán utánuk következők.

A cukrászdában, a trolibuszban, az utcán is nagyon sokan a tüntetésről, a kormány által elkövetett erkölcsi, politikai disznóságról beszélnek. Világos, hogy a téma mindenkit érdekel.

Csodálkozom viszont az RMDSZ vajszívű reakcióján. Hogyan lehetnek egy olyan politikai formáció partnere, szövetségese, segítője, amely ilyesmire képes?! Olyan ez, mintha segítenénk a tolvajnak menekülni: kocsit és/vagy üzemanyagot biztosítanánk számára.

Egyetértek barátom azon megállapításával is, hogy ebben a pillanatban lehetetlen érvekre és ellenérvekre, illetve a deduktív és induktív logikára alapozott higgadt, nyugodt és tárgyilagos vitát folytatni a témáról. Elszabadultak az indulatok.

Hétvégén minden bizonnyal még többen lesznek az utcán. Ilyenkor az incidensek is gyakoribbak. Jelenleg úgy tűnik, a hírszerzésnek nem érdeke a békés tüntetések megzavarása és lejáratása – lám, figyelmezették úgy a rendőrséget, mint a csendőrséget, hogy a bukaresti focicsapatok radikális szurkolói a tömeg közévegyültek és meg akarják zavarni a tüntetést.

A kormány csak az ortodox egyház és külső nyomásra lesz hajlandó visszakozni. A nyugati államok nagykövetségei már megszólaltak, ma az amerikai külügy is állást foglalt. Valószínűleg csak ezek hatására lépnek vissza… Ne legyenek illúzióink, hogy a tüntetések számítanak Dragneának és csapatának.

VIDEÓK – Magával ragadott a kolozsvári tiltakozó tömeg…


tuntetes-kolozsvar-btk
Nagyon sokak ingerküszöbét elérte a PSD-kormány minősíthetetlen eljárása (© Rohonyi D. Iván/Szabadság. Minden jog fenntartva. A fénykép a szerkesztőség beleegyezése nélkül semmilyen formában nem használható!)

Tegnap este éppen hétkor értünk a Főtérre Bibivel. Valahogy utat vágtam magamnak a tömegben. Két „cellát” azonosítottam: az egyik a Funar-féle üvegkoporsó keleti, a másik pedig annak nyugati oldalán volt. Levideóztam az elsőt. Mire a másodikhoz értem volna, elindult a többnyire (vagy inkább kizárólag) fiatalokból, minden valószínűség szerint egyetemi hallgatókból álló tömeg. Hömpölygött. Alig tudtam bekerülni a közepébe, hogy képsorokat készíthessek. Nem lökdöstek meg, civilizáltan viselkedtek. Mindenki végezte a dolgát: én rögzítettem a történteket, ők tiltakoztak. Az újságírónak más eszközei (is) vannak véleménye kinyilvánítására, tegnap este azért mentem a Főtérre, hogy a munkámat végezzem. Bár én is legszívesebben felvonultam volna a tömeggel. Bepótolom.

VIDEÓK ITT.

Hazudnék, ha azt állítanám, hogy olvastam a kormány által elfogadott sürgősségi kormányrendeletek szövegét. Tudom, disztingválok: a Btk.-t módosították, a közkegyelemről szóló normatívát parlamenti vitára bocsátották. Más elfoglaltságaim ellenére (egészségügyi állapot stb.) igyekeztem követni az eseményeket, viszont elég nehéz megszűrni a híreket az manipulálni, befolyásolni igyekvő álhírektől. Morális iránytűm ebben az ügyben a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) és Klaus Johannis államfő. Természetesen tudatában vagyok az érdekszférák okozta torzulásoktól, de jelen pillanatban úgy érzem, az intézmény és a személy közel áll a valósághoz.

Kétségtelen, hogy a PSD-kormány hatalmas disznóságot akar lenyomni a torkunkon. Másrészt viszont december 11-én parlamenti választások voltak Romániában. Majdnem két hónapra rá megdöntenénk a hatalmat. Vajon a tiltakozók közül hányan nem voltak szavazni?

Érzésem, hogy az elkövetkező napokban tovább duzzadnak a tiltakozások, bár már így is rekord számú ember vonult utcára. A politikumnak pedig kell hallania az utca szavát…

Ne feledjük viszont, hogy októberben börtöntöltelékeket szabadított volna ki az RMDSZ…

INFÓ – Angol nyelvű kvíz és humanitárius akció: rákos gyermekeknek gyűjtenek


kicsi
A tombolán is nyerni lehet… (Fotó: a The Great Charity Quiz Night Cluj FB-oldala)

Egyrészt igen fontos humanitárius akció, másrészt pedig nagyon tartalmas és egyben szórakoztató időtöltés: ma este fél nyolctól a Bulgakovban angol nyelvű kvízversenyt szervez a Blythswood Románia és a Little People Egyesület. Jössz, ugye?

Részletek itt.